PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ


A. BAŞVURAN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur


B. BAŞVURULAN ARAÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER

(*) Bu sütuna OTOMOBİL / MİNİBÜS / OTOBÜS / DİĞER seçeneklerinden birini yazınız.

C. TAAHHÜTNAME

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu bilgilere dayanılarak Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yukarıda belirttiğim araca verilecek olan OGS etiketini sadece etiketin tahsis edilmiş olduğu ilgili araç için kullanacağımı; kişisel bilgilerimde bir değişiklik olması ya da etiketin kaybolması, çalınması veya aracın satılması durumunda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü’nü gecikmeden bilgilendireceğimi taahhüt ederim. Kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunmam, OGS etiketini veriliş amacı dışında kullanmam veya Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görülen diğer hallerde önceden bildirimde bulunulmaksızın etiketimin geçiş yetkisinin kısıtlanabileceğini, geçici olarak durdurulabileceğini veya tamamen iptal edilebileceğini kabul ederim. Bu şartlar altında yukarıda belirtmiş olduğum araç için OGS etiketi tahsis edilmesi için gereğini arz ederim.